bạn đang tìm kiếm một công ty máy tính được sử dụng trong Việt Nam

Cửa hàng bán
máy móc cũ đã qua sử dụng

Chuyên bán và bảo trì các máy gia công kim loại cũ,
đã qua sử dụng.
Hỗ trợ khách hàng một cách rộng rãi.

THÔNG TIN CÔNG TY

12226490_970658652993371_1776677937_n

OBA VN Comapny Limited Chúc mừng Điều này Cảm ơn bạn rấ …

Để tìm hiểu thêm

Danh mục chứng khoán

12231617_970658656326704_2061029487_n

Bạn có thể kiểm tra hàng tồn kho của các máy móc thiết …

Để tìm hiểu thêm

Sửa chữa, kiểm tra định kỳ, hướng dẫn hoạt động

ba1_220x190_4

Trong công ty của chúng tôi Chúng tôi chấp nhận tư vấn …

Để tìm hiểu thêm

Đối với sử dụng bảo hành máy móc thiết bị

12233264_970658662993370_455210952_n

    Giới thiệu (secondhand hàng hóa khái niệm …

Để tìm hiểu thêm

 
 
 
 

contact02_2

Liên hệ qua điện thoại

Liên hệ qua email  12226299_969831556409414_1934441630_n