5.0T báo JAM

114655_1

tên máy 5.0T báo
nhà sản xuất JAM
kiểu mẫu LPN-505S
model năm 1998
Thông số kỹ thuật chính
5T